Tauler

Títol Calendari Resum Etiquetes
ANUNCI ACORD DE PLE DEDICACIONS I RETRIBUCIONS CÀRRECS ELÈCTES 20/07/2015 ANUNCI ACORD DE PLE RÈGIM DE DEDICACIÓ I RETRIBUCIONS DELS CÀRRECS ELECTES..pdf ANUNCI ACORD PLE DEDICACIONS I RETRIBUCIONS CARRECS ELECTES, Tauler, ajuntament
Anunci d'aprovació definitiva de les modificacions d'ordenances fiscals 20/07/2015 MODIFICACIO ORDENANCES FISCALS 2014.pdf modificacions ordenances fiscals, Tauler, ajuntament
ANUNCI DE LA RESOLUCIÓ CREACIÓ REGIDORIES I COMISSIONS DE TREBALLS I DELEGACIONS 20/07/2015 ANUNCI DE LA RESOLUCIÓ CREACIÓ REGIDORIES I COMISSIONS DE TREBALLS I DELEGACIONS.pdf ANUNCI RESOLUCIO CREACIO REGIDORIES I COMISSIONS DE TREBALLS I DELEGACIONS, Tauler, ajuntament
ANUNCI DE LA RESOLUCIÓ D’ALCALDIA DE DESIGNACIÓ DE TINENT D’ALCALDE 20/07/2015 ANUNCI RESOLUCIO DESIGNACIÓ DE TINENT D'ALCALDE.pdf ANUNCI RESOLUCIO ALCALDIA DESIGNACIO DE TINENT D’ALCALDE, Tauler, ajuntament
CALENDARI FISCAL 2015 20/07/2015 CALENDARI FISCAL 2015.pdf CALENDARI FISCAL 2015, Tauler, ajuntament
Convocatoria ple extraordinari i urgent 25.04.2014 20/07/2015 convocatoria ple extraordinari i urgent 25.04.2014.pdf Convocatoria ple extraordinari i urgent 25.04.2014, Tauler, ajuntament
Convocatoria Ple ordinari 14 de Març de 2014 20/07/2015 Convocatoria ple ordinari 14.03.2014.pdf Convocatoria Ple ordinari 14 de Març de 2014, Tauler, ajuntament
Edicte 11 de febrer de 2014 20/07/2015 Edicte ple 20140214.pdf Edicte 11 de febrer de 2014, Tauler, ajuntament
Edicte aprovació incial pressupost 2015 17/06/2015 Edicte aprovació incial pressupost 2015Edicte aprovació inicial pressupost 2015.pdf pressupost 2015, Tauler, ajuntament
EDICTE D'INFORMACIÓ PÚBLICA DEL PROJECTE D'ACTUACIONS ESPECÍFIQUES D'INTERÉS PÚBLIC I NOVES ACTIVITATS I CONSTRUCCIONS 20/07/2015 doc20140221105949.pdf EDICTE INFORMACIO PUBLICA PROJECTE ACTUACIONS ESPECIFIQUES INTERES PUBLIC I NOVES ACTIVITATS I CONSTRUCCIONS, Tauler, ajuntament
EDICTE D'INFORMACIÓ PÚBLICA DEL PROJECTE DENOMINAT "CONDICIONAMENT DEL CAMÍ DE L'ARGENTERA A COLLDEJOU" 20/07/2015 doc20140221110136.pdf PROJECTE DENOMINAT CONDICIONAMENT DEL CAMI DE L'ARGENTERA A COLLDEJOU, Tauler, ajuntament
EDICTE DE L'ACTA DE PROCLAMACIÓ MEMBRES ELECTES CONSELL COMARCAL BAIX CAMP 20/07/2015 doc20150713081521.pdf EDICTE ACTA PROCLAMACIO MEMBRES ELECTES CONSELL COMARCAL BAIX CAMP, Tauler, ajuntament
RESOLUCIÓ CONVOCATORIA PLE ORDINARI 16/07/2015 20/07/2015 Convocatòria Ple Ordinari 16.07.2015.pdf CONVOCATORIA PLE ORDINARI 16-07-2015, Tauler, ajuntament
RESOLUCIÓ DELEGACIÓ ALCALDIA 20/07/2015 RESOLUCIÓ DE DELEGACIÓ ALCALDIA.pdf RESOLUCIO DELEGACIO ALCALDIA, Tauler, ajuntament