6.- SUBVENCIÓ PER LA TRANSICIÓ ENERGÈTICA I ACCIÒ CLIMÀTICA

Subvenció per la transició energètica i acció climàtica

Aquest Ajuntament ha rebut de la Diputació de Tarragona una subvenció per les actuacions realitzades de "Neteja de la franja perimetral contra incendis". El cost total de les actuacions ha estat de 8.787€ dels que s'han subvencionat 8.006,99€.

Aquest Ajuntament ha rebut de la Diputació de Tarragona dins la línea 2  "Dessenvolupament dels Plans d'Acció per l'energia sostenible i el clima PAESC" una subvenció per les actuacions realitzades de "Nova coberta de la part acaba en fibrociment del Casal Social". El cost total de les actuacions ha estat de 12.155,21€ dels que s'han subvencionat 11.186,01€.

Aquest Ajuntament ha rebut de la Diputació de Tarragona dins la línea 4 "Accions de foment de la recollida selectiva i prevenció de residusuna subvenció per les actuacions realitzades de "Implantació de recollida porta a porta" i "Retirada part teulada Casal Social fibrociment". El cost total de les actuacions ha estat de 12.582,64€ dels que s'han subvencionat 9.682,00€.

Subscriure a
Menu

Menú principal