Subvencions

En aquesta pàgina podeu veure les subvencions que es concedeixen a l'Ajuntament.

Subvencions rebudes per l'Ajuntament
Subvencions rebudes per l'Ajuntament
________________________________________________________________________________________________________Subvenció a ajuntaments i altres ens locals de la demarcació de Tarragona, d'acord amb la convocatòria per a activitats culturals, esportives i educatives i per l’impacte i les despeses ja...
________________________________________________________________________________________________________Subvenció per a programes i activitats culturals.Aquest Ajuntament ha rebut de la Diputació de Tarragona una subvenció per a programes i activitats culturals per diverses actuacions i lloguer d'...
________________________________________________________________________________________________________Subvenció per a inversions en equipament municipals d'interès ciutadà, inclosos edificis i indrets singulars o patrimonials i de valor culturalAquest Ajuntament ha rebut de la Diputació de...
En aquesta pàgina podeu veure les subvencions que s'han concedit a l'Ajuntament l'any 2017.________________________________________________________________________________________________________Subvenció per a inversions en equpament municipals d'interès ciutadà, inclosos edificis i indrets...
__________________________________________________________________________________________________________Pla d'Acció Municipal 2016 - despesa correntAquest Ajuntament ha rebut de la Diputació de Tarragona una subvenció dins del PLA D'ACCIÓ MUNICIPAL 2013-2016 en concepte de despesa corrent de l'...
Subscriure a
Menu

Menú principal