5.- SUBVENCIÓ PER LA TRANSICIÓ ENERGÈTICA I ACCIÓ CLIMÀTICA

Subvenció per la transició energètica i l'acció climàtica.

Aquest Ajuntament ha rebut de la Diputació de Tarragona una subvenció per la transició energètica i l'acció climàtica durant l'any 2022 per import de 21.051,69€. La distribució de l'import es realitza dins de les líneas 2 i 4 de la següent manera:

 

LÍNEAS D’ACTUACIÓ SUBVENCIÓ

PROJECTE

IMPORT

PRESSUPOST  ELEGIBLE

4       Residus

Adquisició material per a millora en el servei de recollida porta a porta

2.089,61€

2.132,26

2   Pacte d'Alcaldies per l'Energia Sostenible i el Clima (PAESC)

Instal·lació fotovoltaica zona acopi residus

18.962,02€

19.681,68

 

Aquestes actuacions compten amb el suport de la Diputació de Tarragona 

 

 
Subscriure a
Menu

Menú principal