1.3.- Despesa corrent

Subvenció PAM 2021 - Despese corrent

Aquest  Ajuntament ha rebut de la Diputació de Tarragona una subvenció dins de la linea del PAM 2021 per cobrir les despeses corrents. L'import subvencionat ha sigut de 15.000€ i el cost total de l'actuació 18.063,99€.

Subscriure a
Menu

Menú principal