1.1.- Formació d'espai d'acopi per a la recollida selectiva de residus

Subvenció PAM 2021 - Inversió - obres

Aquest Ajuntament ha rebut de la Diputació de Tarragona una subvenció dins de la linea del PAM 2021 per cobrir les despeses del projecte de formació de l'espai d'acopi per a la recollida selectiva de residus de la població. L'import subvencionat ha sigut de 8.475,35€ i el cost total de l'actuació 8.921,43€.

Subscriure a
Menu

Menú principal