Any 2021

________________________________________________________________________________________________________

Subvenció PAM 2021 - Inversió - obres

Aquest Ajuntament ha rebut de la Diputació de Tarragona una subvenció dins de la linea del PAM 2021 per cobrir les despeses del projecte de formació de l'espai d'acopi per a la recollida selectiva de residus de la població. L'import subvencionat ha sigut de 8.475,35€ i el cost total de l'actuació 8.921,43€.

________________________________________________________________________________________________________

Subvenció PAM 2021 - Inversió - adquisicions

Aquest Ajuntament ha rebut de la Diputació de Tarragona una subvenció dins de la linea del PAM 2021 per cobrir les despeses del projecte anomenat "Adquisició d'un vehicle per al servei de recollida d'escombraries". L'import subvencionat ha sigut de 15.274,64€ i el cost total de l'actuació 11.700,00€.

________________________________________________________________________________________________________

Subvenció PAM 2021 - Despese corrent

Aquest  Ajuntament ha rebut de la Diputació de Tarragona una subvenció dins de la linea del PAM 2021 per cobrir les despeses corrents. L'import subvencionat ha sigut de 15.000€ i el cost total de l'actuació 18.063,99€.

________________________________________________________________________________________________________

Subvenció Actuacions e-catàleg

Aquest Ajuntament ha rebut de la Diputació de Tarragona una subvenció per les actuacions contractades per l'e-catàleg durant l'any 2021 per import de 8.573,00€.  El cost total de les actuacions ha sigut de 9.400,00€.

________________________________________________________________________________________________________

Subvenció excepcional per fenòmens meteorològics excepcionals

Aquest Ajuntament ha rebut de la Diputació de Tarragona una subvenció per les actuacions dutes a terme a consecuència del episodi de neu provocat per la tempesta Filomena a l'inici de l'any 2021 per import de 2.371,41€.  El cost total de les actuacions ha sigut de 2.523,23€.

________________________________________________________________________________________________________

Subvenció per a activitats culturals o d’interès per la ciutadania, de caràcter singular.

Aquest Ajuntament ha rebut de la Diputació de Tarragona una subvenció per les actuacions anomenades "Fira de Nadal - El Caganer" i "Concurs de pintura ràpida" per import de 8.491,88€.  El cost total de les actuacions ha sigut de 11.990,27€.

________________________________________________________________________________________________________

Subvenció per generar entorns més resilients, segurs i saludables

Aquest Ajuntament ha rebut de la Diputació de Tarragona una subvenció per les actuacions de "Neteja i desinfecció del dipòsit d'aigua", "Analítiques d'aigua potable" i "Reducció d'espècies plaga en ambit urbà". El cost total de les actuacions ha estat de 9.804,83€ dels que s'han subvencionat 8.522,06€.

 

________________________________________________________________________________________________________

Subvenció per la transició energètica i acció climàtica

Aquest Ajuntament ha rebut de la Diputació de Tarragona una subvenció per les actuacions realitzades de "Neteja de la franja perimetral contra incendis". El cost total de les actuacions ha estat de 8.787€ dels que s'han subvencionat 8.006,99€.

Aquest Ajuntament ha rebut de la Diputació de Tarragona dins la línea 2  "Dessenvolupament dels Plans d'Acció per l'energia sostenible i el clima PAESC" una subvenció per les actuacions realitzades de "Nova coberta de la part acaba en fibrociment del Casal Social". El cost total de les actuacions ha estat de 12.155,21€ dels que s'han subvencionat 11.186,01€.

Subscriure a
Menu

Menú principal