4.- SUBVENCIÓ DESTINADA A INVERSIONS EN EQUIPAMENTS CULTURAL O D'INTERÉS CIUTADÀ

Subvenció destinada a inversions en equipaments municipals culturals o d'interès ciutadà, en bens inventariables per a aquests equipaments i en elements patrimonials.

 

Aquest Ajuntament ha rebut de la Diputació de Tarragona una subvenció per les actuacions en equipaments municipals culturals o d'interès ciutadà durant l'any 2022 per import de 15.102,05€.  El cost total de les actuacions ha sigut 15.392,11€ amb la següent distribució:

Mobiliari, electrodomèstics, etc condicionament cuina restaurant municipal

8.366,85€

Condicionament i millora rellotge campanar

7.025,26€

 

Aquestes actuacions compten amb el suport de la Diputació de Tarragona 

 

Subscriure a
Menu

Menú principal