Any 2017

print pdf

En aquesta pàgina podeu veure les subvencions que s'han concedit a l'Ajuntament l'any 2017.

________________________________________________________________________________________________________

Subvenció per a inversions en equpament municipals d'interès ciutadà, inclosos edificis i indrets singulars o patrimonials i de valor cultural

Aquest Ajuntament ha rebut de la Diputació de Tarragona una subvenció dins de la línea de "Subvenció per a inversions en equpament municipals d'interès ciutadà, inclosos edificis i indrets singulars o patrimonials i de valor cultural" per la renovació dels electrodomèstics del casal social. L'import concedit d'aquesta subvenció és de 4.485,50€.

get3