Any 2017

En aquesta pàgina podeu veure les subvencions que s'han concedit a l'Ajuntament l'any 2017.

________________________________________________________________________________________________________

Subvenció per a inversions en equpament municipals d'interès ciutadà, inclosos edificis i indrets singulars o patrimonials i de valor cultural

Aquest Ajuntament ha rebut de la Diputació de Tarragona una subvenció dins de la línea de "Subvenció per a inversions en equpament municipals d'interès ciutadà, inclosos edificis i indrets singulars o patrimonials i de valor cultural" per la renovació dels electrodomèstics del casal social. L'import concedit d'aquesta subvenció és de 4.485,50€.

get3

________________________________________________________________________________________________________

Subvenció per a la realització de programes i activitats culturals

Aquest Ajuntament ha rebut de la Diputació de Tarragona una subvenció dins la línea de "Subvencións per a la realització de programes i activitats culturals" per la realització de les activitats infantils 2017. L'import concedit d'aquesta subvenció és de 579,02€.

get3

________________________________________________________________________________________________________

Subvenció del programa específic d'obres per a la millora de xarxes bàsiques municipals i del programa de modernització d'equipaments informàtics per a garantir l'administració electrònica (PEXI)

Aquest Ajuntament ha rebut de la Diputació de Tarragona una subvenció dins la línea de "Subvenció per a la modernització d'equipaments informàtics per a garantir l'administració electrònica (PEXI)". L'import concedit d'aquesta subvenció és de 5.491,00€.

get3

________________________________________________________________________________________________________

Subvenció Pla d'Acció Municipal - PAM 2017 (inversió) - Instal·lació canonada nova d'aigua de dipòsit fins C. Eduard Toda

Aquest Ajuntament ha rebut de la Diputació de Tarragona una subvenció dins del Pla d'Acció Municipal - PAM 2017 (inversió) per l'obra anomenada "Instal·lació canonada nova d'aigua de dipòsit fins C. Eduard Toda". L'import concedit d'aquesta subvenció és de 22.985,45€ i l'import total de l'actuació és de 24.205,45€.

get3

________________________________________________________________________________________________________

Subvenció Pla d'Acció Municipal - PAM 2017 (inversió) - Renovació de serveis i pavimentació amb pedra del Carrer Eduard Toda

Aquest Ajuntament ha rebut de la Diputació de Tarragona una subvenció dins del Pla d'Acció Municipal - PAM 2017 (inversió) per l'obra anomenada "Renovació de serveis i pavimentació amb pedra del Carrer Eduard Toda". L'import concedit d'aquesta subvenció és de 33.231,88€ i l'import total de l'actuació és de 34.980,93€.

get3

________________________________________________________________________________________________________

Subvenció per al finançament de despeses per a la millora de les instal·lacions i equipament dels consultoris mèdics locals, de titularitat municipal

Aquest Ajuntament ha rebut de la Diputació de Tarragona una subvenció per l'adquisició d'un electrocardiògraf. L'import de la subvenció concedida és de 999,18€ i el cost total de l'actuació ha sigut de 1.694,16€.

get3

________________________________________________________________________________________________________

Subvenció Pla d'Acció Municipal - PAM 2017  - Amortització anticipada préstec ICO

Aquest Ajuntament ha rebut de la Diputació de Tarragona una subvenció dins del Pla d'Acció Municipal - PAM 2017  per l'amortització anticipada del préstec ICO. L'import concedit d'aquesta subvenció és de 29.805,67€ i l'import total amortitzat a sigut de 29.805,67€.

________________________________________________________________________________________________________

Subvenció Pla d'Acció Municipal - PAM 2017 (manteniment - despesa corrent) - Despeses enllumenat públic.

Aquest Ajuntament ha rebut de la Diputació de Tarragona una subvenció dins del Pla d'Acció Municipal - PAM 2017 (manteniment - despesa corrent) per l'actuació anomenada "Despeses enllumenat públic". L'import concedit d'aquesta subvenció és de 9.000€ i l'import total de l'actuació és de 11.299,59€.

________________________________________________________________________________________________________

Subvenció per actuacions de protecció de la salut pública per a la millora de la gestió i la qualitat de l'aigua de consum humà

Aquest Ajuntament ha rebut de la Diputació de Tarragona una subvenció per actuacions de protecció de la salut pública per a la millora de la gestió i la qualitat de l'aigua de consum humà per un import de 4.042,20€ destinada a les analítiques de l'aigua i la neteja dels dipòsits. L'import total d'aquesta actuació ha sigut de 4.254,95€.

r

________________________________________________________________________________________________________

Subvenció per actuacions de protecció de la salut pública per a la gestió d'espècies de plaga i espècies invasores en espais urbans i periurbans i recolllida d'animals domèstics abandonats.

Aquest Ajuntament ha rebut de la Diputació de Tarragona una subvenció per actuacions de protecció de la salut pública per a la gestió d'espècies de plaga i espècies invasores en espais urbans i periurbans. L'imports subvencionat ha sigut de 467,53€ i el cost total de l'actuació 840,40€.

________________________________________________________________________________________________________

Subvencions per a interessos de préstecs.

Aquest Ajuntament ha rebut de la Diputació de Tarragona una subvenció per a interessos de préstecs. L'import de la subvenció és de 1.928,29 correponent al 100% de la despesa realitzada en aquest concepte.

________________________________________________________________________________________________________

Subvencions per a activitats singulars i extraordinàries

Aquest Ajuntament ha rebut de la Diputació de Tarragona una subvenció per a activitats singulars i extraordinàries (Fira de Nadal "El Caganer"). L'import subvencionat ha sigut de 4.856,11€ i el cost total de l'actuació 7.287,30€.

________________________________________________________________________________________________________

Subvencions per a la gestió i funcionament d'equipaments municipals.

Aquest Ajuntament ha rebut de la Diputació de Tarragona una subvenció per a la gestió i funcionament d'equipaments municipals per un import de 2.168,10€ (gas Casal Social).

________________________________________________________________________________________________________

Subvencions de caràcter excepcional.

Aquest Ajuntament ha rebut de la Diputació de Tarragona una subvenció per a la Reparació i impermeabilització dels dipòsits d'aigua potable per un import de 27.254,40€. El cost total de l'obra ha sigut de 28.688,86€.

 

 

Subscriure a
Menu

Menú principal