Any 2017

print pdf

En aquesta pàgina podeu veure les subvencions que s'han concedit a l'Ajuntament l'any 2017.

________________________________________________________________________________________________________

Subvenció per a inversions en equpament municipals d'interès ciutadà, inclosos edificis i indrets singulars o patrimonials i de valor cultural

Aquest Ajuntament ha rebut de la Diputació de Tarragona una subvenció dins de la línea de "Subvenció per a inversions en equpament municipals d'interès ciutadà, inclosos edificis i indrets singulars o patrimonials i de valor cultural" per la renovació dels electrodomèstics del casal social. L'import concedit d'aquesta subvenció és de 4.485,50€.

get3

________________________________________________________________________________________________________

Subvenció per a la realització de programes i activitats culturals

Aquest Ajuntament ha rebut de la Diputació de Tarragona una subvenció dins la línea de "Subvencións per a la realització de programes i activitats culturals" per la realització de les activitats infantils 2017. L'import concedit d'aquesta subvenció és de 579,02€.

get3

________________________________________________________________________________________________________

Subvenció del programa específic d'obres per a la millora de xarxes bàsiques municipals i del programa de modernització d'equipaments informàtics per a garantir l'administració electrònica (PEXI)

Aquest Ajuntament ha rebut de la Diputació de Tarragona una subvenció dins la línea de "Subvenció per a la modernització d'equipaments informàtics per a garantir l'administració electrònica (PEXI)". L'import concedit d'aquesta subvenció és de 5.491,00€.

get3

________________________________________________________________________________________________________

Subvenció Pla d'Acció Municipal - PAM 2017 (inversió) - Instal·lació canonada nova d'aigua de dipòsit fins C. Eduard Toda

Aquest Ajuntament ha rebut de la Diputació de Tarragona una subvenció dins del Pla d'Acció Municipal - PAM 2017 (inversió) per l'obra anomenada "Instal·lació canonada nova d'aigua de dipòsit fins C. Eduard Toda". L'import concedit d'aquesta subvenció és de 22.985,45€ i l'import total de l'actuació és de 24.205,45€.

get3