Ajuntament

Des del primer moment  les persones que conformem l’equip municipal de l’Argentera hem tingut clar que som només la llavor d’un projecte que mira més enllà del curt termini amb un objectiu ben clar: pensar en el futur i en el benestar de l´Argentera.I per això comptem amb tothom, perquè a l´hora d’...
Com sabeu, en la gestió de qualsevol ajuntament es treballa en qüestions diverses, on s’hi entrecreuen diferents problemàtiques, fet que exigeix que l’equip escollit participi d’una idea compartida de com s’han d’endreçar els diferents temes.Per endreçar les diferents qüestions disposem de l’eina...
Aqui trobareu el calendari de pagament de taxes, impostos i subministrament d'aigua./sites/argentera/files/recursos/calendari_fiscal_2021.pdf
En aquesta pàgina podeu veure les subvencions que es concedeixen a l'Ajuntament.
En aquest enllaç podreu trobar les dades pressupostàries de l'any 2021.https://www.seu-e.cat/ca/web/argentera/govern-obert-i-transparencia/gestio-economica/pressupost/pressupost/despeses-classificacio-economica
Subscriure a
Menu

Menú principal