2.- SUBVENCIÓ PER ACTUACIONS DE GESTIÓ DE PLAGUES URBANES I ANIMALS DOMÈSTICS

Subvenció per actuacions de gestió de plagues urbanes i animals domèstics.

La Diputació de Tarragona, dins la convocatòria de subvencions de Salut Pública per actuacions de gestió de plagues i animals domèstics, convocatòria 2023, ha atorgat una subvenció a l'ajuntament de l'Argentera amb el següent detall:

Pressupost elegible: 1.874,07€

% Concedit: 86,62

Import concedit: 1.623,36€

Amb aquesta actuació s'ha contractat el servei de desratització del clavegueram municipal, la desratització i desinsectació dels edificis municipals i el control de tèrmits de la porta del Casal Social.

 

 

Subscriure a
Menu

Menú principal