Any 2018

________________________________________________________________________________________________________

Subvenció per a inversions en equipament municipals d'interès ciutadà, inclosos edificis i indrets singulars o patrimonials i de valor cultural

Aquest Ajuntament ha rebut de la Diputació de Tarragona una subvenció dins de la línea de "Subvenció per a inversions en equpament municipals d'interès ciutadà, inclosos edificis i indrets singulars o patrimonials i de valor cultural" per la renovació de taules i cadires del casal social. L'import concedit d'aquesta subvenció és de 5.000,00€.

get3

________________________________________________________________________________________________________

Subvencions per a activitats singulars i extraordinàries

Aquest Ajuntament ha rebut de la Diputació de Tarragona una subvenció per a activitats singulars i extraordinàries per l'organització de la Fira de Nadal "El Caganer". L'import subvencionat ha sigut de 7.658,00€ i el cost total de l'actuació 8.198,96€.

________________________________________________________________________________________________________

Subvenció per a programes i activitats culturals.

Aquest Ajuntament ha rebut de la Diputació de Tarragona una subvenció per a programes i activitats culturals per diverses actuacions i lloguer d'equips de la festa major i la Fira del Caganer. L'import subvencionat ha sigut de 844,53€ i el cost total de l'actuació 5.049,55€.

________________________________________________________________________________________________________

Subvenció per actuacions de protecció de la salut pública per a la gestió d'espècies de plaga i espècies invasores en espais urbans i periurbans.

Aquest Ajuntament ha rebut de la Diputació de Tarragona una subvenció per actuacions de protecció de la salut pública per a la gestió d'espècies de plaga i espècies invasores en espais urbans i periurbans. L'import subvencionat ha sigut de 1.252,62€ i el cost total de l'actuació 1.936,77€.

________________________________________________________________________________________________________

Subvenció per al finançament de despeses per a la millora de les instal·lacions i equipament dels consultoris mèdics locals, de titularitat municipal.

Aquest Ajuntament ha rebut de la Diputació de Tarragona una subvenció per a al finançament de despeses per a la millora de les instal·lacions i equipament dels consultoris mèdics locals, de titularitat municipal amb la que s'ha realitzat el canvi de les finestres de fusta antigües per finestres de PVC amb millor aïllament.. L'import subvencionat ha sigut de 2.002,62€ i el cost total de l'actuació 3.569,25€.

________________________________________________________________________________________________________

Subvenció per actuacions de protecció de la salut pública per a la millora de la gestió i la qualitat de l'aigua de cosum humà.

Aquest Ajuntament ha rebut de la Diputació de Tarragona una subvenció per actuacions de protecció de la saluty pública per a la millora de la gestió i la qualitat de l'aigua de consum humà amb la que s'ha realitzat la neteja anual de dipòsits i les analítiques anuals de l'aigua. L'import subvencionat ha sigut de 3.498,05€ i el cost total de l'actuació 3.682,16€.

________________________________________________________________________________________________________

Subvenció per a interessos de prèstecs.

Aquest Ajuntament ha rebut de la Diputació de Tarragona una subvenció per interessos de prèstecs. L'import subvencionat ha sigut de 1.075,75€ i el cost total de l'actuació 1.075,75€.

________________________________________________________________________________________________________

Subvenció PAM - Despesa corrent

Aquest Ajuntament ha rebut de la Diputació de Tarragona una subvenció dins de la linea del PAM per cobrir despeses de manteniment. L'import subvencionat ha sigut de 9.000€ i el cost total de l'actuació 10.128,79€.

________________________________________________________________________________________________________

Subvenció PAM - Amortització extraordinaria i anticipada de prèstecs

Aquest Ajuntament ha rebut de la Diputació de Tarragona una subvenció dins de la linea del PAM per a l'amortització extraordinaria i anticipada de prèstecs. L'import subvencionat ha sigut de 19.933,83€ i el cost total de l'actuació 19.933,83€.

________________________________________________________________________________________________________

Subvenció PAM Inversió - Arranjament i obres de millora del cementiri municipal.

Aquest Ajuntament ha rebut de la Diputació de Tarragona una subvenció dins de la linea del PAM Inversió per a l'obra anomenada "Arranjament i obres de millora del cementiri municipal". L'import subvencionat ha sigut de 36.393,17€ i el cost total de l'actuació 38.308,60€.

________________________________________________________________________________________________________

Subvenció per a actuacions de prevenció local d'incendis forestals.

Aquest Ajuntament ha rebut de la Diputació de Tarragona una subvenció dins de la linea  per a actuacions de prevenció local d'indencis forestals. L'import subvencionat ha sigut de 5.513,21€ i el cost total de l'actuació 6.058,00€.

________________________________________________________________________________________________________

Subvenció per a la implantació de mesures recollides en els Plans d'Acció d'Energía Sostenible (PAES)

Aquest Ajuntament ha rebut de la Diputació de Tarragona una subvenció per a la implantació de mesures recollides en el PAES amb la qual l'Ajuntament realitzarà la compra i instal·lació d'una caldera de pellets al Casal Social. L'import subvencionat ha sigut de 14.109,00€  i el cost total de l'actuació 14.899,99€.

 

Subscriure a
Menu

Menú principal