1.- PAM

Subvencions dins del Pla d'Acció Municipal concedides per la Diputació de Tarragona.

Subvenció PAM 2021 - Inversió - obresAquest Ajuntament ha rebut de la Diputació de Tarragona una subvenció dins de la linea del PAM 2021 per cobrir les despeses del projecte de formació de l'espai d'acopi per a la recollida selectiva de residus de la població. L'import subvencionat ha sigut de 8....
Subvenció PAM 2021 - Inversió - adquisicionsAquest Ajuntament ha rebut de la Diputació de Tarragona una subvenció dins de la linea del PAM 2021 per cobrir les despeses del projecte anomenat "Adquisició d'un vehicle per al servei de recollida d'escombraries". L'import subvencionat ha sigut de 15.274...
Subvenció PAM 2021 - Despese correntAquest  Ajuntament ha rebut de la Diputació de Tarragona una subvenció dins de la linea del PAM 2021 per cobrir les despeses corrents. L'import subvencionat ha sigut de 15.000€ i el cost total de l'actuació 18.063,99€.
Subscriure a
Menu

Menú principal