Història

Tot municipi, per ser el que és, necessita tenir un passat, i aquí mostrem unes notes del que ha estat l'Argentera.

La història des dels inicis fins al segle XIV L'origen del nucli de la població es remunta a l'època dels romans, que es varen assentar durant el Baix Imperi, cap als segles II-III d.C., sent un dels llocs poblats de més antiguitat al Baix Camp.Se suposa que el nom del poble fa referència a l'...
La història des del segle XV al segle XVIII Als segles XIV i XV, l'Argentera era una juraderia (òrgan executiu dels municipis administrats per un jurat).En la guerra civil catalana del segle XV, la Baronia es mantingué fidel a Pere de Urrea i al monarca Joan II, encara que els canonges del convent...
La història des del segle XIX a l'actualitatEl 1811 es produí l'extinció de la Baronia; el senyor d'aquestes terres encara fou l'arquebisbe de Tarragona al llarg del segle XVIII.Durant la invasió napoleònica de principis del segle XVIII, les tropes franceses, destinades a reforçar el setge de...
Tot i que es coneixen poques dades de la demografia medieval, se sap que tenia 30 focs (cases) el 1339, any en què s'integra a la Comuna del Camp, i que es reduïren a 11 el 1497, després de la repetida i assoladora presència de la pesta a Catalunya i a tota Europa. La recuperació posterior fou més...
Subscriure a
Menu

Menú principal