2.- SUBVENCIÓ DE SALUT PÚBLICA PER GENERAR ENTORNS MÉS RESILIENTS, SEGURS I SALUDABLES

Subvenció de Salut Pública per generar entorns més resilients, segurs i saludables

L'Ajuntament de l'Argentera va rebre de la Diputació de Tarragona una subvenció de salut pública per import de 8.238,72€ dins l'anualitat 2022, amb la següent distribució:

Línia 1.- 1.2  Piscines

 

Pressupost Elegible: 7.836,80€

Despesa mínima a justificar: 6.405,80€

% concedit: 98,00%

Import concedit: 6.277,68€

 

Amb aquesta actuació es va contractar el servei de socorrisme de la piscina municipal temporada d'estiu 2022

 

 

Línia 2 - Salut

 

Pressupost Elegible: 2.658,15€

Despesa mínima a justificar: 2.001,06€

% concedit: 98,00%

Import concedit: 1.961,04€

 

Amb aquesta actuació l'Ajuntament ha contractat el servei pel control de reducció d'espècies plaga en l'àmbit urbà i el manteniment dels dos aparells desfibril·ladors dels que disposem al municipi.

 

 

 

 

 

 

Aquestes actuacions compten amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona 

 

 

Subscriure a
Menu

Menú principal