Equip de govern municipal

Com sabeu, en la gestió de qualsevol ajuntament es treballa en qüestions diverses, on s’hi entrecreuen diferents problemàtiques, fet que exigeix que l’equip escollit participi d’una idea compartida de com s’han d’endreçar els diferents temes.

Per endreçar les diferents qüestions disposem de l’eina que anomenem cartipàs municipal.

El cartipàs que defineix l’Equip Municipal de l’AGL’A s’estructura de manera senzilla, en quatre grans àrees:

 1. Governança i participació, que inclou qüestions com ara l’economia i els pressupostos, l’atenció ciutadana o la seguretat. Aquesta àrea va a càrrec de l’alcaldessa, la Mònica Crusat.

 2. Urbanisme i actuacions sobre el territori, aquesta àrea tracta, entre d’altres, el Serveis Municipals, Protecció civil, la Via Pública i, és clar, l’Urbanisme. Aquests àmbits es troben a cura del Xavier Roman, que alhora també és Tinent d’alcaldessa.

 3. Desenvolupament econòmic i sostenibilitat,  aquí s’hi tractaran els afers relacionats amb l’agricultura i la ramaderia, l’ocupació, el turisme, la protecció del medi ambient, etc. Aquestes tasques les coordina l’Albert de Porras.

4. Drets socials, serveis a les persones i desenvolupament comunitari: és l’àrea que agrupa les matèries relacionades amb els serveis a les persones: l’habitatge, l’educació, l’atenció a la gent gran, la salut pública, la cultura, els esports, etc. La Meritxell Vallverdú és qui endreça aquests temes.

 
Subscriure a
Menu

Menú principal