1.2.- Adquisició d'un vehicle per al servei de recollida d'escombraries

Subvenció PAM 2021 - Inversió - adquisicions

Aquest Ajuntament ha rebut de la Diputació de Tarragona una subvenció dins de la linea del PAM 2021 per cobrir les despeses del projecte anomenat "Adquisició d'un vehicle per al servei de recollida d'escombraries". L'import subvencionat ha sigut de 15.274,64€ i el cost total de l'actuació 11.700,00€.

Subscriure a
Menu

Menú principal