3.1.- Despesa corrent

Subvenció PAM 2023 - Despesa corrent

Aquest  Ajuntament ha rebut de la Diputació de Tarragona una subvenció dins de la linea del PAM 2023 per cobrir ldespeses corrents. L'import subvencionat ha sigut de 15.000€ i el cost total de l'actuació justificada 15.482,45€.

Subscriure a
Menu

Menú principal