Any 2016

__________________________________________________________________________________________________________

Pla d'Acció Municipal 2016 - despesa corrent

Aquest Ajuntament ha rebut de la Diputació de Tarragona una subvenció dins del PLA D'ACCIÓ MUNICIPAL 2013-2016 en concepte de despesa corrent de l'any 2016 per cosum d'energia elèctrica. L'import d'aquesta subvenció és de 9.623,87€.

get3

__________________________________________________________________________________________________________

Subvenció per Interessos de Préstecs

Aquest Ajuntament ha rebut de la Diputació de Tarragona una subvenció dins de la línea "Subvenció per Interessos de Préstecs". L'import d'aquesta subvenció és de 1.584,80€ que correspon al 100% del total pagat per aquest ajuntament en aquest concepte.

get3

__________________________________________________________________________________________________________

Subvenció de caràcter excepcional

Aquest Ajuntament ha rebut de la Diputació de Tarragona una subvenció dins de la línea "Subvencions de caràcter excepcional" per la remodelació de l'estació de tractament d'aigua potable. L'import d'aquesta subvenció és de 15.235,11€ que correspon al 90% del total pagat per aquest ajuntament en aquest concepte.

get3

__________________________________________________________________________________________________________

Subvenció per al finançament de despeses per a la millora de les instal·lacions i equipament dels consultoris mèdics locals

Aquest Ajuntament ha rebut de la Diputació de Tarragona una subvenció dins de la línea "Subvenció per al finançament de despeses per a la millora de les instal·lacions i equipament dels consultoris mèdics locals de titularitat municipal" per la compra i instal·lació del desfibrilador i d'un pulsiometre. L'import concedit d'aquesta subvenció és de 2.176,54€ que correspon al 95% de la despesa realitzada per aquest ajuntament en aquest concepte.

get3

__________________________________________________________________________________________________________

Subvenció per a inversions en equpament municipals d'interès ciutadà, inclosos edificis i indrets singulars o patrimonials i de valor cultural

Aquest Ajuntament ha rebut de la Diputació de Tarragona una subvenció dins de la línea de "Subvenció per a inversions en equpament municipals d'interès ciutadà, inclosos edificis i indrets singulars o patrimonials i de valor cultural" per l'automatització i il·luminació del rellotge del campanar. L'import concedit d'aquesta subvenció és de 5.194,59€.

get3

__________________________________________________________________________________________________________

Subvenció activitats esportives singulars i extraordinàries

Aquest Ajuntament ha rebut de la Diputació de Tarragona una subvenció dins de la línea de "Subvenció activitats esportives singulars i extraordinàries" per la XXI edició de la Marxa BTT. L'import concedit d'aquesta subvenció és de 374,92€.

get3

 

__________________________________________________________________________________________________________

Subvenció per actuacions de protecció de la salut pública per a la millora de la gestió i la qualitat de l'aigua de consum humà 2016 (Inversió)

Aquest Ajuntament ha rebut de la Diputació de Tarragona una subvenció dins de la línea de "Subvenció per actuacions de protecció de la salut pública per a la millora de la gestió i la qualitat de l'aigua de consum humà 2016 (Inversió)" destinada a la neteja dels dipòsits d'aigua de consum humà. L'import concedit d'aquesta subvenció és de 2.800,71€ corresponent al 95% de la despesa total realitzada.

get3

__________________________________________________________________________________________________________

Subvenció per actuacions de protecció de la salut pública per a la millora de la gestió i la qualitat de l'aigua de consum humà 2016 (Manteniment)

Aquest Ajuntament ha rebut de la Diputació de Tarragona una subvenció dins de la línea de "Subvenció per actuacions de protecció de la salut pública per a la millora de la gestió i la qualitat de l'aigua de consum humà 2016 (Manteniment)" destinada al control i analítiques d'aigua de consum humà. L'import concedit d'aquesta subvenció és de 3.095,40€ corresponent al 95% de la despesa total realitzada.

get3

__________________________________________________________________________________________________________

Subvenció per actuacions de protecció de la salut pública per a la gestió d'espècies plaga i espècies invasores en espais urbans i periurbans i recollida d'animals domèstics abandonats.

Aquest Ajuntament ha rebut de la Diputació de Tarragona una subvenció dins de la línea de "Subvenció per actuacions de protecció de la salut pública per a la gestió d'espècies plaga i espècies invasores en espais urbans i periurbans i recollida d'animals domèstics abandonats." destinada al control de plagues i especies invasores . L'import concedit d'aquesta subvenció és de 716,41€ corresponent al 85,25% de la despesa total realitzada.

get3

__________________________________________________________________________________________________________

Subvenció excepcional

Aquest Ajuntament ha rebut de la Diputació de Tarragona una subvenció dins de la línea de "Subvención de càracter excepcional" destinada a la remodelació de l'estació de tractament d'aigues. L'import concedit d'aquesta subvenció és de 15.234,11€ corresponent al 90,00% de la despesa total realitzada.

get3

__________________________________________________________________________________________________________

Subvenció per a projectes i activitats culturals singulars extraordinàries

Aquest Ajuntament ha rebut de la Diputació de Tarragona una subvenció dins de la línea de "Subvención per a projectes i activitats culturals singulars extraordinàries " destinada a la externalització de l'organització de la Fira "El Caganer" . L'import concedit d'aquesta subvenció és de 4.320,64€.

get3

__________________________________________________________________________________________________________

Subvenció per la gestió, funcionament i manteniment d'equipaments municipals d'interès ciutadà.

Aquest Ajuntament ha rebut de la Diputació de Tarragona una subvenció dins de la línea de "Subvenció per la gestió, funcionament i manteniment d'equipaments municipals d'interès ciutadà " destinada al pagament de despesas de manteniment del casal social. L'import concedit d'aquesta subvenció és de 2.188,91€.

get3

 

Subscriure a
Menu

Menú principal