3.1.- Despesa corrent

Subvenció PAM 2022 - Despese corrent

Aquest  Ajuntament ha rebut de la Diputació de Tarragona una subvenció dins de la linea del PAM 2022 per cobrir les despeses corrents. L'import subvencionat ha sigut de 15.000€ i el cost total de l'actuació justificada 15.200,68€.

Subscriure a
Menu

Menú principal