ANUNCI ACORD PLE DEDICACIONS I RETRIBUCIONS CARRECS ELECTES