INICI DE LICITACIÓ SERVEIS DE GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DEL BAR DEL LOCAL SOCIAL "LA SUA"

26/10/2021

INICI DE LICITACIÓ SERVEIS DE GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DEL BAR DEL LOCAL SOCIAL "LA SUA"

En el fitxer relacionat podreu trobar el plec de clàusules administratives particular i de prescripcions tècniques que ha de regir el contracte de concessió de serveis destinat a la gestió i explotació del bar-restaurant del local social "LA SUA" de L'Argentera. També les podreu trobar al perfil del contractant de l'Ajuntament.

El termini per la presentació d'ofertes és el proper dia 9 de novembre a les 15:00h.

 

 

Documents associats: 
Menu

Menú principal