ANUNCI CONVOCATORIA PROCES SELECTIU

Títol Calendari Resum Etiquetes
ANUNCI CONVOCATÒRIA PROCÉS SELECTIU 01/06/2015 Anunci convocatòria procés selectiu per cobrir interinament el lloc de tregall de Secretaria-Intervenció de l'agrupació de L... ANUNCI CONVOCATORIA PROCES SELECTIU