Subvenció Pla d'Acció Municipal - PAM 2017 (manteniment - despesa corrent) - Despeses enllumenat públic.

15/01/2018

Subvenció Pla d'Acció Municipal - PAM 2017 (manteniment - despesa corrent) - Despeses enllumenat públic.

Aquest Ajuntament ha rebut de la Diputació de Tarragona una subvenció dins del Pla d'Acció Municipal - PAM 2017 (manteniment - despesa corrent) per l'actuació anomenada "Despeses enllumenat públic". L'import concedit d'aquesta subvenció és de 9.000€ i l'import total de l'actuació és de 11.299,59€.

Menu

Menú principal