Subvenció Pla d'Acció Municipal - PAM 2017 (inversió) - Renovació de serveis i pavimentació amb pedra del Carrer Eduard Toda

04/12/2017

Subvenció Pla d'Acció Municipal - PAM 2017 (inversió) - Renovació de serveis i pavimentació amb pedra del Carrer Eduard Toda

Aquest Ajuntament ha rebut de la Diputació de Tarragona una subvenció dins del Pla d'Acció Municipal - PAM 2017 (inversió) per l'obra anomenada "Renovació de serveis i pavimentació amb pedra del Carrer Eduard Toda". L'import concedit d'aquesta subvenció és de 33.231,88€ i l'import total de l'actuació és de 34.980,93€.

get3