Subvenció Pla d'Acció Municipal - PAM 2017 (inversió) - Instal·lació canonada nova d'aigua de dipòsit fins C. Eduard Toda

20/11/2017

Subvenció Pla d'Acció Municipal - PAM 2017 (inversió) - Instal·lació canonada nova d'aigua de dipòsit fins C. Eduard Toda

Aquest Ajuntament ha rebut de la Diputació de Tarragona una subvenció dins del Pla d'Acció Municipal - PAM 2017 (inversió) per l'obra anomenada "Instal·lació canonada nova d'aigua de dipòsit fins C. Eduard Toda". L'import concedit d'aquesta subvenció és de 22.985,45€ i l'import total de l'actuació és de 24.205,45€.

get3

Menu

Menú principal