Subvenció Pla d'Acció Municipal - PAM 2017 - Amortització anticipada préstec ICO

12/01/2018

Subvenció Pla d'Acció Municipal - PAM 2017 - Amortització anticipada préstec ICO

Aquest Ajuntament ha rebut de la Diputació de Tarragona una subvenció dins del Pla d'Acció Municipal - PAM 2017  per l'amortització anticipada del préstec ICO. L'import concedit d'aquesta subvenció és de 29.805,67€ i l'import total amortitzat a sigut de 29.805,67€.

Menu

Menú principal