Subvenció del programa específic d'obres per a la millora de xarxes bàsiques municipals i del programa de modernització d'equipaments informàtics per a garantir l'administració electrònica (PEXI)

27/10/2017

Subvenció del programa específic d'obres per a la millora de xarxes bàsiques municipals i del programa de modernització d'equipaments informàtics per a garantir l'administració electrònica (PEXI)

Aquest Ajuntament ha rebut de la Diputació de Tarragona una subvenció dins la línea de "Subvenció per a la modernització d'equipaments informàtics per a garantir l'administració electrònica (PEXI)". L'import concedit d'aquesta subvenció és de 5.491,00€. El nom de l'actuació duta a terme és "Modernització de l'equipament informàtic per a garantir l'administració electrònica" i el cost total de la materixa ha sigut de 6.342,42€.

get3