Subvenció per al finançament de despeses per a la millora de les instal·lacions i equipament dels consultoris mèdics locals, de titularitat municipal

04/12/2017

Subvenció per al finançament de despeses per a la millora de les instal·lacions i equipament dels consultoris mèdics locals, de titularitat municipal

Aquest Ajuntament ha rebut de la Diputació de Tarragona una subvenció per l'adquisició d'un electrocardiògraf. L'import de la subvenció concedida és de 999,18€ i el cost total de l'actuació ha sigut de 1.694,16€.

get3

Menu

Menú principal