ESMENA DATA PER LES PROVES DE SELECCIÓ DE SECRETARI / INTERVENTOR

18/09/2015 Actualitat

ESMENA DATA PER LES PROVES DE SELECCIÓ DE SECRETARI / INTERVENTOR

Selecció de Secretari / Interventor

Esmena dia tribunal i valoració