APROVACIÓ INICIAL PRESSUPOST I PLANTILLA 2020

27/05/2020

APROVACIÓ INICIAL PRESSUPOST I PLANTILLA 2020

Anunci BOPT aprovació incial pressupost i plantilla 2020.

Menu

Menú principal