ANUNCI CONVOCATÒRIA PROCÉS SELECTIU

01/06/2015 Actualitat

ANUNCI CONVOCATÒRIA PROCÉS SELECTIU

Anunci convocatòria procés selectiu per cobrir interinament el lloc de tregall de Secretaria-Intervenció de l'agrupació de L'Argentera-Duesaigües.

anunci_proces_selectiu_interi_secretari_interventor_agrupacio_largentera_duesaigues.pdf