ANALITICA AIGUA MARÇ SORTIDA POU - SENSE TRACTAR

16/03/2021

ANALITICA AIGUA MARÇ SORTIDA POU - SENSE TRACTAR

Aquí podeu veure el resultat de l'analitica d'aigua de la mostra presa per EMATSA de sortida directa de pou sense pasar per filtres ni tractament. Aquesta aigua no és de consum.

Menu

Menú principal