Tauler

ANUNCI ACORD DE PLE RÈGIM DE DEDICACIÓ I RETRIBUCIONS DELS CÀRRECS ELECTES..pdf
ANUNCI DE LA RESOLUCIÓ CREACIÓ REGIDORIES I COMISSIONS DE TREBALLS I DELEGACIONS.pdf
Convocatòria Ple Ordinari 16.07.2015.pdf
ANUNCI RESOLUCIO DESIGNACIÓ DE TINENT D'ALCALDE.pdf
CALENDARI FISCAL 2015.pdf
Edicte aprovació incial pressupost 2015 Edicte aprovació inicial pressupost 2015.pdf
RESOLUCIÓ DE DELEGACIÓ ALCALDIA.pdf
Convocatoria ple ordinari 14.03.2014.pdf

Pàgines

Subscriure a