Any 2020

________________________________________________________________________________________________________

Subvenció a ajuntaments i altres ens locals de la demarcació de Tarragona, d'acord amb la convocatòria per a activitats culturals, esportives i educatives i per l’impacte i les despeses ja realitzades derivades dels efectes de la COVID-19.

Aquest Ajuntament ha rebut de la Diputació de Tarragona una subvenció per a les despeses realitzades i derivades dels efectes de la COVID-19 en activitats culturals i esportives. L'import subvencionat ha sigut de 7.000,00€ i el pressupost de les despeses realitzades ha sigut de 8.651,06€.

________________________________________________________________________________________________________

Subvenció en matèria de Protecció de la Salut Pública, amb motiu de la COVID-19.

Aquest Ajuntament ha rebut de la Diputació de Tarragona una subvenció per a les despeses realitzades i derivades dels efectes de la COVID-19 en matèria de Protecció de la Salut Pública. L'import subvencionat ha sigut de 7.092,01€ i el pressupost de les despeses realitzades ha sigut de 12.384,11€.