Any 2019

print pdf

________________________________________________________________________________________________________

Subvenció per a programes i activitats culturals.

Aquest Ajuntament ha rebut de la Diputació de Tarragona una subvenció per a programes i activitats culturals per diverses actuacions i lloguer d'equips. L'import subvencionat ha sigut de 529,38€ i el cost total de l'actuació 4.032,94€.