Equipaments

La botiga "Cal Ros"

Carrer dels Bous, 2

Dimarts i divendres  de 10'00 a 12'00

Divendres 17'00 a 20'00

Diumenge de 9'00 a 12'00

Poliesportiu

La zona poliesportiva consta d'una pista poliesportiva i d'un pista de frontó.

Piscina municipal

Ubicada al costat de la zona poliesportiva s'obre cada any des de, més o menys, Sant Joan fins a la Diada (11 de setembre).

Horari: de 12'00 a 15'00 i de 17'00 a 20'00

Consultori Mèdic

MEDICINA GENERAL

Dra. Adela Nolla i Farré

Horari:

Dimarts de 11'30 a 12'00

Divendres de 8'30 a 9'20

INFERMERIA

Sra. Glòria Piè

Horari:

Dimarts de 13'00 a 13'30

Divendres de 10'00 a 10'30