EDICTE D'INFORMACIÓ PÚBLICA DEL PROJECTE D'ACTUACIONS ESPECÍFIQUES D'INTERÉS PÚBLIC I NOVES ACTIVITATS I CONSTRUCCIONS