ANUNCI DE LA RESOLUCIÓ D’ALCALDIA DE DESIGNACIÓ DE TINENT D’ALCALDE