ANUNCI ACORD DE PLE DEDICACIONS I RETRIBUCIONS CÀRRECS ELÈCTES