Any 2015

Any 2015

:: Pla Especial d'inversions Municipals (PEIM)
:: Subvencions per al finançament de despese per a la millora de les instal·lacions i equipament dels consultoris mèdics locals

:: Subvencions per a interessos de préstecs del Servei d'Assistència Municipal

::Subvencions per actuacions de protecció de la salut pública per a la gestió d'espècies plaga i espècies invasores en espais urbans i periurbans i recollida d'animals domèstics abandonats.

:: Subvencions per actuacions de protecció de la salut pública per la millora de la qualitat de l'aigua de consum humà.

:: Pla d'acció municipal 2015- despesa corrent

:: Subvenció per la gestió, funcionament i manteniment d'equipaments municipals d'interès ciutadà.

:: Subvenció destinada al finançament d'actuacions de prevenció locals d'incendis forestals

:: Subvenció Arranjaments espais singulars

__________________________________________________________________________________________________________

Pla Especial d'inversions Municipals (PEIM)

Aquest Ajuntament ha rebut de la Diputació de Tarragona una subvenció del Pla Especial d'Inversions Municipals 2015 (PEIM) per un import de 6.827,00€.

get3

__________________________________________________________________________________________________________

Subvencions per al finançament de despese per a la millora de les instal·lacions i equipament dels consultoris mèdics locals

Aquest Ajuntament ha rebut de la Diputació de Tarragona la quantitat de 3.609,49€ en concepte de subvenció per a la millora de les instal·lacions i equipament del consultori mèdic.


get3

__________________________________________________________________________________________________________

Subvencions per a interessos de préstecs del Servei d'Assitència Municipal

Aquest Ajuntament ha rebut de la Diputació de Tarragona les quantitats de 87,62€ i 184,46€ en concepte de subvenció per a interessos de prèstecs.

get3

__________________________________________________________________________________________________________

Subvenció per actuacions de protecció de la salut pública per a la gestió d'espècies plaga i espècies invasores en espais urbans i periurbans i recollida d'animals domèstics abandonats.

Aquest Ajuntament ha rebut de la Diputació de Tarragona la quantitat de 863,05€ en concepte de subvenció per a les actuacions de protecció de la salut pública per a la gestió d'espècies invasores en espais urbans.

get3

__________________________________________________________________________________________________________

Subvenció per actuacions de protecció de la salut pública per la millora de la qualitat de l'aigua de consum humà.

Aquest Ajuntament ha rebut de la Diputació de Tarragona les quantitats de 2.978,78€ i 2.481,89€ en concepte de subvenció de les actuacions realitzades per la millora de la qualitat de l'aigua de consum humà.

get3

__________________________________________________________________________________________________________

Pla d'Acció Municipal 2015 - despesa corrent

Aquest Ajuntament ha rebut de la Diputació de Tarragona una subvenció dins del PLA D'ACCIÓ MUNICIPAL 2013-2016 en concepte de despesa corrent de l'any 2015 per cosum d'energia elèctrica. L'import d'aquesta subvenció és de 9.623,87€.

get3

__________________________________________________________________________________________________________

Subvenció per la gestió, funcionament i manteniment d'equipaments municipals d'interès ciutadà.

Aquest Ajuntament ha rebut de la Diputació de Tarragona una subvenció per un import de 2.943,90€ en concepte de despeses per la gestió, funcionament i manteniment del Casal Social.

get3

__________________________________________________________________________________________________________

Subvenció destinada al finançament d'actuacions de prevenció local d'incendis forestals

Aquest Ajuntament ha rebut de la Diputació de Tarragona una subvenció per un import de 5.808,00€ en concepte de despeses per les actuacions dutes a terme per la prevenció local d'incendis forestals.

get3

__________________________________________________________________________________________________________

Subvenció Arranjament espais singulars

Aquest Ajuntament ha rebut de la Diputació de Tarragona una subvenció per un import de 5.975,40€ en concepte de despeses per les actuacions dutes a terme per l'arranjament d'espais singulars de L'Argentera.

get3