Any 2014

print pdf

Any 2014

:: Pla Especial d'Inversions Sostenibles 2014 (PEIS)
:: Subvenció per a la millora de la qualitat de l'aigua de consum humà
:: Subvenció per interessos de préstecs convocatòria 2014
:: Despeses amb motiu de la 20ª edició de la BTT
:: Actuacions del programa de protecció de la salut pública 2014
:: Subvenció Despesa corrent PAM 2014
:: Subvenció del Pla d'Acció Municipal (PAM) 2014. Altres actuacións incloses al programa d'inversions
:: Subvenció per el manteniment del consultori mèdic local

________________________________________________________________________________________________________

Pla Especial d'Inversions Sostenibles 2014 (PEIS)

Aquest Ajuntament ha rebut de la Diputació de Tarragona una subvenció del Pla Especial d'Inversions Sostenibles 2014 (PEIS) per un import de 6.827,28€.

get3

________________________________________________________________________________________________________

Subvenció per a la millora de la qualitat de l'aigua de consum humà

Aquest ajuntament ha rebut de la Diputació de Tarragona una subvenció per a la millora de la qualitat de l'aigua de consum humà. L'import total de l'esmentada subvenció es de 5.777,60€.

get3

________________________________________________________________________________________________________

Subvenció per interessos de préstecs convocatòria 2014

Subvenció per interessos de prèstecs convocatòria 2014

Aquest ajuntament ha rebut de la Diputació de Tarragona una subvenció per al pagament d'interessos dels tres prèstecs que l'ajuntament tè actualment. L'import total de la esmentada subvenció es de 6.476,13€.

get3

________________________________________________________________________________________________________

Subvenció extraordinaria de presidencia 2014

Subvenció extraordinaria de presidencia 2014 "Despeses en motiu de la 20ª edició de la BTT"

Aquest ajuntament ha rebut de la Diputació de Tarragona una subvenció extraordinaria per la realització de la 20ª edició de la cursa BTT. L'import de l'esmentada subvenció es de 2.200,00€.

get3

________________________________________________________________________________________________________

Actuacions del programa de protecció de la salut pública 2014

Aquest ajuntament ha rebut de la Diputació de Tarragona una subvenció per la reducció de la proliferació d'animals peridomèstics convocatoria 2014. L'import total de l'esmentada subvenció és de 949,16€.

get3

________________________________________________________________________________________________________

PAM 2014

Subvenció despesa corrent PAM 2014

Aquest ajuntament ha rebut de la Diputació de Tarragona una subvenció dins del PLA D'ACCIÓ MUNICIPAL 2013-2016 en concepte de despesa corrent de l'any 2014 per consum d'energía eléctrica. L'import de l'esmentada subvenció es de 9.623,87€.

get3

________________________________________________________________________________________________________

Subvenció del Pla d'Acció Municipal (PAM) 2014. Altres actuacións incloses al programa d'inversions

Subvenció del Pla d'Acció Municipal (PAM) 2014. Altres actuacións incloses al programa d'inversions

Aquest ajuntament ha rebut de la Diputació de Tarragona una subvenció per l'amortització del préstec del Fons per el finançament dels pagaments a proveïdors. L'import de l'esmentada subvenció es de 50.000,00€ que suposa el 92,66% del total de l'amortització.

get3

________________________________________________________________________________________________________

Subvenció per el manteniment del consultori mèdic local

Aquest ajuntament ha rebut de la Diputació de Tarragona una subvenció per el manteniment del consultori mèdic local de 2.691,50€ .

get3