Any 2013

print pdf

En aquesta pàgina podeu veure les subvencions que s'han concedit a l'Ajuntament l'any 2013.

:: Segona fase obres complementaries del projecte d'abastament d'aigua
:: Perforació pou nou de l'aigua
:: Prevenció local d'incendis forestals
:: Subvenció Despesa corrent PAM 2013
:: Subvenció per a la millora de la qualitat de l'aigua de consum humà
:: Subvenció per el manteniment del consultori mèdic local
:: Subvenció per interessos de préstecs convocatòria 2013
:: Subvenció per la reducció de la proliferació d'animals peridomestics convocatoria 2013
:: Subvenció reparació parets del frontón

________________________________________________________________________________________________________

Subvenció extraordinaria de presidencia 2013

Subvenció extraordinaria de presidencia 2013 segona fase obres complementaries del projecte d'abastament d'aigua

Aquest ajuntament ha rebut de la Diputació de Tarragona una subvenció extraordinaria per la realització de les obres complimentaries al projecte d'abastament d'aigua, segona fase. L'import de l'esmentada subvenció es de 15.000€.

get2

________________________________________________________________________________________________________

Subvenció extraordinaria de presidencia 2013

Subvenció extraordinaria de presidencia 2013 perforació pou nou de l'aigua

Aquest ajuntament ha rebut de la Diputació de Tarragona una subvenció extraordinaria per la realització de les obres de perforació del pou nou de l'aigua. L'import de l'esmentada subvenció es de 5.000,00€.

get2

________________________________________________________________________________________________________

Subvenció per a actuacions de prevenció local d'incendis forestals

Aquest ajuntament ha rebut de la Diputació de Tarragona una subvenció per a actuacions de prevenció local d'incendis forestals. L'import total de l'esmentada subvenció es de 7.086,69€ corresponent al 89,30% de la despesa.

get3

________________________________________________________________________________________________________

PAM 2013

Subvenció despesa corrent PAM 2013

Aquest ajuntament ha rebut de la Diputació de Tarragona una subvenció dins del PLA D'ACCIÓ MUNICIPAL 2013-2016 en concepte de despesa corrent de l'any 2013 per consum d'energía eléctrica. L'import de l'esmentada subvenció es de 9.623,87€.

get3

________________________________________________________________________________________________________

Subvenció per a la millora de la qualitat de l'aigua de consum humà

Aquest ajuntament ha rebut de la Diputació de Tarragona una subvenció per a la millora de la qualitat de l'aigua de consum humà. L'import total de l'esmentada subvenció es de 7.074,40€.

get3

________________________________________________________________________________________________________

Subvenció per el manteniment del consultori mèdic local

Aquest ajuntament ha rebut de la Diputació de Tarragona una subvenció per el manteniment del consultori mèdic local de 3.533,00€ que suposa aproximadament el 95% de les despeses per aquest concepte.

get3

________________________________________________________________________________________________________

Subvenció per interessos de préstecs convocatòria 2013

Subvenció per interssos de prèstecs convocatòria 2013.

Aquest ajuntament ha rebut de la Diputació de Tarragona una subvenció per el pagament d'interessos dels tres prèstecs que l'ajuntament te actualment. L'import total de l'esmentada subvenció es de 6.692,04€.

get3

________________________________________________________________________________________________________

Actuacions del programa de protecció de la salut pública 2013

Aquest ajuntament ha rebut de la Diputació de Tarragona una subvenció per la reducció de la proliferació d'animals peridomestics convocatoria 2013. L'import total de l'esmentada subvenció es de 1.593,46€.

get3

________________________________________________________________________________________________________

Subvenció per a inversions en equipaments municipals d'interés ciutadà convocatoria 2013

Aquest ajuntament ha rebut de la Diputació de Tarragona una subvenció per la reparació de les parets del fronton. L'import total de l'esmentada subvenció es de 5.985,00€.

get3