Any 2012

print pdf

En aquesta pàgina podeu veure les subvencions que s'han concedit a l'Ajuntament l'any 2012.

:: PAM 2012
:: Actuacions del programa de finançament de despeses derivades dels consultoris mèdics locals 2012
:: Actuacions del programa de protecció de la salut pública 2012
:: Primera fase obres complementaries del projecte d'abastament d'aigua
:: Subvenció adquisició taules i cadires

________________________________________________________________________________________________________

PAM 2012

L'Ajuntament de l'Argentera ha rebut del Programa de despeses corrents del Pla d'Acció Municipal (PAM) 2012 la quantitat de 39.068,23 €.

________________________________________________________________________________________________________

Actuacions del programa de finançament de despeses derivades dels consultoris mèdics locals 2012

Actuacions del programa de finançament de despeses derivades dels consultoris mèdics locals 2012

Aquest ajuntament dins el programa de protecció de la salut pública 2012 de la Diputació de Tarragona ha pogut finançar en un 95% el cost de les factures de teléfon, llum i neteja del consultori mèdic durant l'any 2012.

get2

________________________________________________________________________________________________________

Actuacions del programa de protecció de la salut pública 2012

Aquest ajuntament dins el programa de protecció de la salut pública 2012 de la Diputació de Tarragona ha pogut finançar en un 78,17% el cost de la factura de control de plagues i peridomèstics i en un 76,78% la neteja dels dipòsits municipals d'aigua potable i analítiques.

get2

________________________________________________________________________________________________________

Subvenció extraordinaria de presidencia 2012

Subvenció extraordinaria de presidencia 2012 primera fase obres complementaries del projecte d'abastament d'aigua

Aquest ajuntament ha rebut de la Diputació de Tarragona una subvenció extraordinaria per la realització de les obres complimentaries al projecte d'abastament d'aigua, primera fase. L'import de l'esmentada subvenció es de 15.000€.

get2

________________________________________________________________________________________________________

Subvenció per a inversions en equipaments municipals d'interès ciutadà 2012

Subvenció per inversions en equipaments municipals d'interès ciutadà

Aquest ajuntament ha rebut de la Diputació de Tarragona una subvenció per l'adquisició de taules i cadires per el casal municipal on es realitzen totes les activitats culturals i d'esbarjo. L'import de l'esmentada subvenció es de 6.230,72€.

get2