Any 2011

print pdf

En aquesta pàgina podeu veure les subvencions que s'han concedit a l'Ajuntament l'any 2011.

:: PEIM 2011

__________________________________________________________________________________________________________

Programa d'inversions en equipaments municipals d'interès ciutadà 2011

Actuacions del programa de inversions en equipaments municipals d’interès ciutadà 2011

Aquest Ajuntament dins el programa d’inversions en equipaments municipals d’interès ciutadà 2011 de la Diputació de Tarragona, ha pogut finançar en un 95% el cost de l’obra de la construcció dels serveis adaptats a persones amb mobilitat reduïda i rampa d’accés a la sala polivalent i restaurant municipal.

 

get